logo
 

Tổng đài miễn phí

1800.6775

 0

Tổng đài: 1800.6775 (Miễn phí)

Phục vụ từ: 8h00 - 22h00

  Trang chủ » Kệ gia vị - Chai lọ - Dao thớt

Kệ gia vị - Chai lọ - Dao thớt

Tủ Rộng 150mm   

Kệ Gia Vị Inox Nan Tròn Eurogold EG150
 •  Thương hiệu: Eurogold
 •  Loại sản phẩm: Kệ gia vị
 •  Model: Eurogold EG150
 •  Phủ bì: 150mm
 •  Loại inox: Inox 201
 •  Bảo hành: 2 năm
Kệ Gia Vị Inox Nan Tròn Eurogold EG150
 •  Thương hiệu: Eurogold
 •  Loại sản phẩm: Kệ gia vị
 •  Model: Eurogold EG150
 •  Phủ bì: 150mm
 •  Loại inox: Inox 201
 •  Bảo hành: 2 năm
Giá Gia Vị Nan Dẹt, Ray Giảm Chấn Inox bóng Eurogold ES61215B
 •  Thương hiệu: Eurogold
 •  Loại sản phẩm: Kệ gia vị
 •  Model: Eurogold ES61215B
 •  Phủ bì: 150mm
 •  Loại inox: Inox bóng
 •  Bảo hành: 2 năm
Giá Gia Vị Nan Dẹt, Ray Giảm Chấn Inox bóng Eurogold ES61215B
 •  Thương hiệu: Eurogold
 •  Loại sản phẩm: Kệ gia vị
 •  Model: Eurogold ES61215B
 •  Phủ bì: 150mm
 •  Loại inox: Inox bóng
 •  Bảo hành: 2 năm

Tủ Rộng 200mm   

Giá Gia Vị Nan Dẹt, Ray Giảm Chấn Inox Mờ Eurogold EP20B
 •  Thương hiệu: Eurogold
 •  Loại sản phẩm: Kệ gia vị
 •  Model: Eurogold EP20B
 •  Phủ bì: 200mm
 •  Kích thước sản phẩm: R160 * S475 * C465
 •  Loại inox: Inox 304
 •  Bảo hành: bảo hành rỉ sét vĩnh viễn
Giá Gia Vị Nan Dẹt, Ray Giảm Chấn Inox Mờ Eurogold EP20B
 •  Thương hiệu: Eurogold
 •  Loại sản phẩm: Kệ gia vị
 •  Model: Eurogold EP20B
 •  Phủ bì: 200mm
 •  Kích thước sản phẩm: R160 * S475 * C465
 •  Loại inox: Inox 304
 •  Bảo hành: bảo hành rỉ sét vĩnh viễn
Giá Gia Vị Nan Dẹt, Ray Giảm Chấn Inox bóng Eurogold ES61220B
 •  Thương hiệu: Eurogold
 •  Loại sản phẩm: Kệ gia vị
 •  Model: Eurogold ES61220B
 •  Phủ bì: 200mm
 •  Loại inox: Inox bóng
 •  Bảo hành: 2 năm
Giá Gia Vị Nan Dẹt, Ray Giảm Chấn Inox bóng Eurogold ES61220B
 •  Thương hiệu: Eurogold
 •  Loại sản phẩm: Kệ gia vị
 •  Model: Eurogold ES61220B
 •  Phủ bì: 200mm
 •  Loại inox: Inox bóng
 •  Bảo hành: 2 năm
Kệ Gia Vị Hộp Eurogold EU1220
Kệ Dao Thớt Chai Lọ Hộp Eurogold EU1020
Kệ Dao Thớt Inox Nan Dẹt Eurogold ES61220
Kệ Gia Vị Inox Nan Vuông Eurogold ERO2020B2
Kệ Dao Thớt Inox Nan Vuông Eurogold ERO2020B
Kệ Dao Thớt Inox Mờ Nan Dẹt Eurogold EP20

Tủ Rộng 250mm   

Giá Gia Vị Nan Dẹt, Ray Giảm Chấn Inox Mờ Eurogold EP25B
 •  Thương hiệu: Eurogold
 •  Loại sản phẩm: Kệ gia vị
 •  Model: Eurogold EP25B
 •  Phủ bì: 250mm
 •  Loại inox: Inox mờ
 •  Bảo hành: bảo hành rỉ sét vĩnh viễn
Giá Gia Vị Nan Dẹt, Ray Giảm Chấn Inox Mờ Eurogold EP25B
 •  Thương hiệu: Eurogold
 •  Loại sản phẩm: Kệ gia vị
 •  Model: Eurogold EP25B
 •  Phủ bì: 250mm
 •  Loại inox: Inox mờ
 •  Bảo hành: bảo hành rỉ sét vĩnh viễn
Giá Gia Vị Nan Dẹt, Ray Giảm Chấn Inox bóng Eurogold ES61225B
 •  Thương hiệu: Eurogold
 •  Loại sản phẩm: Kệ gia vị
 •  Model: Eurogold ES61225B
 •  Phủ bì: 250mm
 •  Loại inox: Inox bóng
 •  Bảo hành: 2 năm
Giá Gia Vị Nan Dẹt, Ray Giảm Chấn Inox bóng Eurogold ES61225B
 •  Thương hiệu: Eurogold
 •  Loại sản phẩm: Kệ gia vị
 •  Model: Eurogold ES61225B
 •  Phủ bì: 250mm
 •  Loại inox: Inox bóng
 •  Bảo hành: 2 năm
Kệ Gia Vị Hộp Eurogold EU1225
Kệ Dao Thớt Chai Lọ Hộp Eurogold EU1025
Kệ Dao Thớt Inox Nan Dẹt Eurogold ES61225
Kệ Gia Vị Inox Nan Vuông Eurogold ERO2025B2
Kệ Dao Thớt Inox Nan Vuông Eurogold ERO2025B
Kệ Dao Thớt Inox Mờ Nan Dẹt Eurogold EP25

Tủ Rộng 300mm   

Giá Gia Vị Nan Dẹt, Ray Giảm Chấn Inox Mờ Eurogold EP30B
 •  Thương hiệu: Eurogold
 •  Loại sản phẩm: Kệ gia vị
 •  Model: Eurogold EP30B
 •  Phủ bì: 300mm
 •  Loại inox: Inox mờ
 •  Bảo hành: bảo hành rỉ sét vĩnh viễn
Giá Gia Vị Nan Dẹt, Ray Giảm Chấn Inox Mờ Eurogold EP30B
 •  Thương hiệu: Eurogold
 •  Loại sản phẩm: Kệ gia vị
 •  Model: Eurogold EP30B
 •  Phủ bì: 300mm
 •  Loại inox: Inox mờ
 •  Bảo hành: bảo hành rỉ sét vĩnh viễn
Giá Gia Vị Nan Dẹt, Ray Giảm Chấn Inox bóng Eurogold ES61230B
 •  Thương hiệu: Eurogold
 •  Loại sản phẩm: Kệ gia vị
 •  Model: Eurogold ES61230B
 •  Phủ bì: 300mm
 •  Loại inox: Inox bóng
 •  Bảo hành: 2 năm
Giá Gia Vị Nan Dẹt, Ray Giảm Chấn Inox bóng Eurogold ES61230B
 •  Thương hiệu: Eurogold
 •  Loại sản phẩm: Kệ gia vị
 •  Model: Eurogold ES61230B
 •  Phủ bì: 300mm
 •  Loại inox: Inox bóng
 •  Bảo hành: 2 năm
GIÁ DAO THỚT – GIA VỊ NAN OVAL Eurogold EPV2030
Kệ Gia Vị Hộp Eurogold EU1230
Kệ Dao Thớt Chai Lọ Hộp Eurogold EU1030
Kệ Dao Thớt Inox Nan Dẹt Eurogold ES61230
Kệ Gia Vị Inox Nan Vuông Eurogold ERO2030B2
Kệ Dao Thớt Inox Nan Vuông Eurogold ERO2030B

Tủ Rộng 350mm   

Giá Gia Vị Nan Dẹt, Ray Giảm Chấn Inox bóng Eurogold ES61235B
 •  Thương hiệu: Eurogold
 •  Loại sản phẩm: Kệ gia vị
 •  Model: Eurogold ES61235B
 •  Phủ bì: 350mm
 •  Loại inox: Inox bóng
 •  Bảo hành: 2 năm
Giá Gia Vị Nan Dẹt, Ray Giảm Chấn Inox bóng Eurogold ES61235B
 •  Thương hiệu: Eurogold
 •  Loại sản phẩm: Kệ gia vị
 •  Model: Eurogold ES61235B
 •  Phủ bì: 350mm
 •  Loại inox: Inox bóng
 •  Bảo hành: 2 năm
Giá Gia Vị Nan Dẹt, Ray Giảm Chấn Inox Mờ Eurogold EP35B
 •  Thương hiệu: Eurogold
 •  Loại sản phẩm: Kệ gia vị
 •  Model: Eurogold EP35B
 •  Phủ bì: 350mm
 •  Loại inox: Inox mờ
 •  Bảo hành: bảo hành rỉ sét vĩnh viễn
Giá Gia Vị Nan Dẹt, Ray Giảm Chấn Inox Mờ Eurogold EP35B
 •  Thương hiệu: Eurogold
 •  Loại sản phẩm: Kệ gia vị
 •  Model: Eurogold EP35B
 •  Phủ bì: 350mm
 •  Loại inox: Inox mờ
 •  Bảo hành: bảo hành rỉ sét vĩnh viễn
Kệ Gia Vị Inox Nan Vuông Eurogold ERO2035B2
GIÁ DAO THỚT – GIA VỊ NAN OVAL Eurogold EPV2035
Kệ Gia Vị Hộp Eurogold EU1235
Kệ Dao Thớt Chai Lọ Hộp Eurogold EU1035
Kệ Dao Thớt Inox Nan Dẹt Eurogold ES61235
Kệ Dao Thớt Inox Nan Vuông Eurogold ERO2035B

Tủ Rộng 400mm   

Giá Gia Vị Nan Dẹt, Ray Giảm Chấn Inox Mờ Eurogold EP40B
 •  Thương hiệu: Eurogold
 •  Loại sản phẩm: Kệ gia vị
 •  Model: Eurogold EP40B
 •  Phủ bì: 400mm
 •  Loại inox: Inox mờ
 •  Bảo hành: bảo hành rỉ sét vĩnh viễn
Giá Gia Vị Nan Dẹt, Ray Giảm Chấn Inox Mờ Eurogold EP40B
 •  Thương hiệu: Eurogold
 •  Loại sản phẩm: Kệ gia vị
 •  Model: Eurogold EP40B
 •  Phủ bì: 400mm
 •  Loại inox: Inox mờ
 •  Bảo hành: bảo hành rỉ sét vĩnh viễn
Kệ Gia Vị Hộp Eurogold EU1240
 •  Thương hiệu: Eurogold
 •  Loại sản phẩm: Kệ gia vị
 •  Model: Eurogold EU1240
 •  Phủ bì: 400mm
 •  Loại inox: Inox 201
 •  Bảo hành: 2 năm
Kệ Gia Vị Hộp Eurogold EU1240
 •  Thương hiệu: Eurogold
 •  Loại sản phẩm: Kệ gia vị
 •  Model: Eurogold EU1240
 •  Phủ bì: 400mm
 •  Loại inox: Inox 201
 •  Bảo hành: 2 năm
Kệ Gia Vị Inox Nan Vuông Eurogold ERO2040B
Kệ Dao Thớt Inox Nan Dẹt Eurogold ES61240
Giá Gia Vị Nan Dẹt, Ray Giảm Chấn Inox bóng Eurogold ES61240B
Kệ Gia Vị Inox Nan Vuông Eurogold ERO2040B2
GIÁ DAO THỚT – GIA VỊ NAN OVAL Eurogold EPV2040
Kệ Dao Thớt Chai Lọ Hộp Eurogold EU1040
  Gọi ngay
  FB Chat
  Zalo Chat
  Địa chỉ